De CO2-uitstoot lag vorig jaar op hetzelfde niveau als in 1990. De uitstoot van de andere broeikasgassen - methaan, lachgas en F-gassen - is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in die periode juist gehalveerd.

Het (CBS) tekent daarbij aan dat de sectoren die broeikasgassen produceren sinds 1990 flink gegroeid zijn.

In Nederland werd vorig jaar 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten, vrijwel hetzelfde als in 1990. De totale broeikasuitstoot lag 13 procent lager dan in dat jaar.

Energiebedrijven brachten 22 procent meer CO2 in de lucht, maar daarbij moet worden bedacht dat hun totale productie 54 procent hoger lag. De uitstoot stijgt dus minder hard dan de productie.

De oorzaak daarvan is dat energiecentrales nu zuiniger zijn. Ook de opkomst van zonne- en windenergie speelt een rol.

Ook minder CO2-uitstoot door verkeer en verwarming

Auto's en motoren stootten per gereden kilometer minder CO2 uit. De uitstoot is 12 procent gestegen, maar het totale wegverkeer legde 42 procent meer kilometers af. Ook het verwarmen van woningen en bedrijfspanden brengt per gebouw minder CO2-schade met zich mee.

In absolute aantallen neemt de energiesector het grootste deel van de CO2-productie voor zijn rekening, met 48 miljard kilogram. De industriesector stootte vorig jaar 35 miljard kilo uit en het verkeer een kleine 30 miljard kilo.

Het jaar 1990 wordt als ijkpunt gehanteerd voor allerlei doelstellingen over het reduceren van broeikasgassen. Zo staat in het regeerakkoord dat de uitstoot in 2030 49 procent lager moet zijn dan in 1990.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!