Nederlandse consumenten betaalden in augustus 2,3 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in bijna vijf jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een belangrijk deel van de stijging is volgens het statistiekbureau toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van kleding en voedingsmiddelen.

In juli gingen de prijzen op jaarbasis nog met 2,1 procent omhoog. De consumentenprijsindex is een belangrijke indicator van inflatie, maar niet hetzelfde. De index geeft de prijsontwikkeling van een pakket goederen en diensten weer, zoals dagelijkse boodschappen, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder, want bijvoorbeeld ook industriële producten, aandelen en grondstoffen veranderen van prijs.

Naast de consumentenprijsindex berekende het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, waarbij geen rekening wordt gehouden met bepaalde woonkosten. Volgens deze methode stegen de prijzen in Nederland 2,1 procent, tegen 1,9 procent in juni.

Dat is iets meer dan in de eurozone als geheel, waar de consumentenprijzen in augustus met gemiddeld 2 procent omhoog gingen.