De Nederlandsche Bank (DNB) ondernam geen actie om de gevolgen van een alarmerend krantenbericht over DSB Bank te verzachten, blijkt uit een verklaring van Benno van der Zaag, voormalig hoofd communicatie bij DNB.

"We zijn die ochtend wel bezig geweest met de gevolgen van dat artikel, maar de zaken gingen heel snel die dag", vertelt Van der Zaag woensdag op de laatste dag van de verhoren door Dirk Scheringa bij de rechtbank in Den Haag.

de Volkskrant publiceerde maandag 12 oktober 2009 een artikel waarin werd gesteld dat de noodregeling voor DSB Bank was aangevraagd, waarmee de bank onder curatele van de toezichthouder zou komen. Die aanvraag was na het ter perse gaan van de krant door de rechter afgewezen.

DNB bracht geen persbericht uit, waarmee een bankrun mogelijk voorkomen had kunnen worden. "We hebben wel over het artikel gesproken, maar vrij snel kwam de tweede aanvraag voor een noodregeling in beeld en die middag hadden we een persconferentie", zei Van der Zaag.

Na de DSB-zaak heeft DNB maatregelen genomen om in vergelijkbare zaken anders te handelen, bevestigde Van der Zaag. "Daar zijn nu protocollen voor, waarbij het aantal personen dat van de zaak weet beperkt wordt."

Scheringa is rechtszaak over val DSB begonnen

Negen jaar na dato is Scheringa een rechtszaak begonnen over de val van DSB, de bank waar hij eigenaar van was. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops verhoort deze week functionarissen van De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën. Doel is vaststellen wat hun rol bij het faillissement van de DSB-bank in oktober 2009 was.

Verder bevestigde Van der Zaag dat toenmalig minister van Financiën Wouter Bos op zondag 11 oktober 2009 tot diep in de nacht bij DNB was. Voor Knoops is de aanwezigheid van Bos belangrijk. "Wat deed hij daar precies? Wat was zijn rol? Dat zouden we graag willen weten."

Of Knoops en Scheringa Bos eventueel ook willen verhoren, wordt pas de komende maanden duidelijk. "We nemen de tijd om deze verhoren goed te verwerken."