DEN HAAG - Nederlanders van buitenlandse komaf hebben, ondanks een sterke groei, minder vaak een eigen bedrijf dan autochtonen. Het kabinet streeft ernaar het percentage "nieuwe ondernemers" in 2009 gelijk te hebben aan het percentage voor heel Nederland. Nu liggen die percentages op 4,2 en 9,6.

Dat staat in het actieplan "Nieuw ondernemerschap, kansen benutten", dat staatssecretaris Van Gennip dinsdag presenteerde in Den Haag. Ze was vergezeld van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) en minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) die er ook hun schouders onder willen zetten.

Van Hoof zei dat het opzetten van een eigen onderneming nog altijd een "dode hoek" is in het blikveld van arbeidsbemiddelaars en reïntegratiebedrijven, die mensen vanuit een uitkering aan werk moeten helpen.