De baankans voor mensen die voor de invoering van de participatiewet nog op de wachtlijst voor een plek bij een sociale werkplek stonden, is afgenomen sinds de wet in werking is getreden.

Voor de invoering van de wet kreeg de helft van de mensen op de wachtlijst nog een werkplek. Sinds de wet heeft slechts 30 procent van deze groep een baan gevonden, blijkt uit een tussenrapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Bovendien is de groep mensen die een baan heeft gevonden afhankelijker van een uitkering geworden. Daarnaast is de groep mensen die hun baan langer dan een jaar heeft of heeft gehad, sinds de invoering ook kleiner geworden.

De participatiewet werd ruim drie jaar geleden ingevoerd en moest er juist voor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan zouden krijgen. Het SCP concludeert dat dit niet gerealiseerd is.

De wet kwam in plaats voor de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand en de Wajong. De sociale werkplekken werden gesloten, maar de overheid en het bedrijfsleven spraken af dat er tienduizenden banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij zouden komen. Drie jaar na invoering bleek dit niet gerealiseerd.

Het tussenrapport van het SCP is onderdeel van een groter onderzoek dat wordt uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken. De eindevaluatie wordt eind 2019 verwacht.

Reactie vakbonden

Vakbonden reageren onthutst. Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV: "In dit rapport staat nu zwart op wit waar wij al die tijd het kabinet en gemeenten voor waarschuwen. Medewerkers met een beperking die willen en kunnen werken, staan massaal aan de kant."

CNV is geschrokken van de uitkomsten. Voorzitter Maurice Limmen: "Zeker nu het goed gaat met de economie en bedrijven schreeuwen om personeel is er geen enkel excuus meer om mensen met een arbeidsbeperking geen fatsoenlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt."

Volgens Cedris, de landelijke vereniging voor re-integratie en sociale werkgelegenheid, zijn de bezuinigingen te fors geweest. Voorzitter Job Cohen: "Voor betere arbeidsmarktkansen is er meer geld nodig voor begeleiding en ondersteuning van deze werkzoekenden."