DEN HAAG - De reparatie van de VUT en het prepensioen dreigt vast te lopen op het optreden van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Beide interpreteren belastingregels zo strikt dat onder meer het overhevelen van prepensioen naar ouderdomspensioen niet mogelijk is. Daarmee handelt het kabinet in strijd met afspraken die vorig najaar in het sociaal akkoord zijn gemaakt.

Dat stelde P. Borgdorff, directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB), dinsdag. De VB behartigt de pensioenbelangen van onder anderen 4,6 miljoen deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen en van ruim een miljoen gepensioneerden.

Vooral de bonden zien het overhevelen van prepensioen naar ouderdomspensioen en het inkopen van extra pensioen als manieren voor werknemers toch voor hun 65e met pensioen te gaan. De constructie kwam in beeld, toen het kabinet vorig jaar besloot de fiscale aftrek van VUT- en pensioenpremies te schrappen. Daarmee werd deze vorm van voortijdig stoppen voor werknemers onaantrekkelijker.

Volgens Borgdorff leidt de strikte interpretatie door de fiscus en Financiën ertoe dat afspraken onuitvoerbaar blijken. De VB-directeur sluit niet uit dat bonden om die reden reeds afgesloten CAO's willen openbreken.

De VB heeft de afgelopen weken brandbrieven gestuurd naar de verantwoordelijke staatssecretaris, J. Wijn, en de Stichting van de Arbeid. Borgdorff verwacht dat de politiek met een eenduidige regeling komt die goed uitvoerbaar is. De VB-directeur heeft nog geen reactie ontvangen, maar weet wel dat het punt inmiddels binnen het kabinet op tafel ligt.