DEN HAAG - De Nederlandse suikersector dreigt te verdwijnen als eurocommissaris Fischer Boel (Landbouw) haar hervormingsplannen doorzet. Hierdoor staan in voornamelijk Zeeland, West-Brabant en Groningen 11.500 banen op de tocht.

Onderzoeksbureau Research voor Beleid, dat de gevolgen van de Europese plannen voor Nederland onderzocht, komt in zijn dinsdag gepresenteerde rapport tot dit doemscenario. FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, Platform Toekomst Suikermarkt en Cumela Nederland, die het onderzoek lieten uitvoeren, pleiten voor een meer geleidelijke hervorming van het Europese suikerbeleid. Het tempo van Fischer Boel is te hoog en zal de teelt van suikerbieten en de verwerking ervan tot suiker in de fabrieken "volledig" doen verdwijnen, waarschuwen zij.