PostNL heeft onterecht miljoenen aan kosten gemaakt door regels die zijn opgelegd over het bezorgen van brieven van andere partijen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) stelt maandag dat PostNL geen ''dominante marktpartij" is. Om die reden gelden met terugwerkende kracht de strengere regels die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eerder oplegde niet meer.

Als dominante marktpartij was PostNL sinds dit jaar door de toezichthouder verplicht om tegen gereduceerd tarief zijn netwerk open te stellen aan postvervoerders. PostNL raamde de extra kosten voor het bezorgen van post van andere marktpartijen tegen ''gereguleerde tarieven en condities" dit jaar op 50 miljoen tot 70 miljoen euro.

Anders dan het zogeheten marktanalysebesluit van de ACM bepaalde het CBb dat de digitale post ook onderdeel is van de 24 uurs zakelijke postmarkt. Gelet op die ''bredere blik" is van dominantie geen sprake, aldus het CBb.

Onbekend of PostNL schadeclaim overweegt

PostNL zegt in een reactie de uitspraak te bestuderen. De extra kosten die zijn gemaakt wil PostNL niet zomaar in rekening brengen bij de postvervoerders die van het gereduceerde tarief gebruik hebben gemaakt.

Op de vraag of PostNL een schadeclaim overweegt, wilde een woordvoerder niet inhoudelijk ingaan. ''Het is een ingewikkelde kwestie omdat veel kosten al zijn gemaakt. Wij komen op een later moment met een verklaring over wat dit nu uiteindelijk voor ons betekent", aldus de zegsman.