De Zuid-Afrikaanse vakbond Solidarity heeft een staking afgekondigd bij petrochemiebedrijf Sasol. Aanleiding is een project waarbij aandelen in het bedrijf uitsluitend aan werknemers met een donkere huidskleur worden aangeboden.

Solidarity vertegenwoordigt hoofdzakelijk Zuid-Afrikanen met een lichte huidskleur. De bond zegt dat het aandelenprogramma bij Stasol neerkomt op ''regelrechte discriminatie''.

Het programma maakt deel uit van overheidsbeleid om de positie van Zuid-Afrikanen met een donkere huidskleur bij grote bedrijven te verbeteren. Bedrijven moeten aan quota voldoen voor het aantal werknemers met een donkere huidskleur en ook het aandelenbezit van personeel met een donkere huidskleur moet omhoog.

Bij Sasol wordt 25 procent van de aandelen toebedeeld aan medewerkers met een donkere huidskleur. De vakbond gaat uit protest vanaf maandag elke dag een ander onderdeel van het bedrijf platleggen.

Sasol is wereldwijd marktleider in technologie om kolen en olie om te zetten in brandstof. Het bedrijf zegt maatregelen te hebben genomen om onderbreking van de productie waar mogelijk te voorkomen.