DEN BOSCH - De werknemers van Laurus hebben de nieuwe pensioenregeling van het supermarktconcern aangenomen. Een ledenraadpleging door de Stichting Laurus Pensioenfonds maakte duidelijk dat een meerderheid de nieuwe voorstellen ondersteunt. Dat heeft Laurus maandag bekendgemaakt.

De respons op het referendum was overigens beperkt. Slechts 13,5 procent van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit.

De nieuwe regeling stuitte op verzet bij de bonden, die hun leden hadden opgeroepen tegen te stemmen. De vakbonden oordeelden dat de nieuwe voorstellen onvoldoende mogelijkheden bieden om voortijdig met werken te stoppen.

De basis van de nieuwe afspraken is een middenloonregeling en een pensioenleeftijd van 65 jaar. Volgens Laurus biedt de nieuwe regeling, die in 2006 moet ingaan, betere mogelijkheden tot vervroegd en deeltijdpensioen.