Het aandeel van vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven is dit jaar gemiddeld gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Bovendien voldeed één bedrijf minder aan het streefpercentage van 30 procent vrouwelijke bestuurders.

Dat valt op te maken uit de jaarlijkse Female Board Index; een overzicht van het percentage vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen bij negentig toonaangevende bedrijven.

De raad van bestuur bestaat gemiddeld voor 6 procent uit vrouwen en de raad van commissarissen voor 25 procent. Die percentages lagen in 2017 precies even hoog.

Van alle nieuwe commissarissen die het afgelopen jaar werden benoemd, was 28 procent vrouw en van alle bestuurders 11 procent. Vorig jaar lagen die percentages op 25 en 8.

Per saldo veranderde er niets, doordat ook meer vrouwen vertrokken.

WoltersKluwer geeft het goede voorbeeld

Vijf concerns, DSM, Intertrust, Heineken, Ordina en WoltersKluwer, halen de norm voor 30 procent vrouwen in beide bestuursorganen. Vorig jaar gold dat voor zes bedrijven.

WoltersKluwer is net als vorig jaar het bedrijf met de meest gelijke man-vrouwverhouding in de top. Van de commissarissen is precies de helft vrouw en in de raad van bestuur 44 procent. Beursintermediair FlowTraders en bouwconcern VolkerWessels zijn nog mannenbolwerken.

Er kwamen het afgelopen jaar zeven nieuwe beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen bij. Die hebben de gemiddelde man-vrouwverhouding negatief beïnvloed, stellen de indexsamenstellers.

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt de cijfers teleurstellend. ''Het zou werkelijk een zwaktebod zijn als het straks tot een quotum moet komen om hier nu een keer verandering in te krijgen, maar deze nieuwe resultaten voelen absoluut niet goed.''