De inflatie in de eurozone is deze maand iets gedaald ten opzichte van de maand ervoor. In juli was het inflatiecijfer 2,1 procent op jaarbasis, in augustus was dat 2,0 procent.

Dat blijkt uit een schatting van Eurostat, het statistische bureau van de eurozone. Analisten gingen ervan uit dat de inflatie onveranderd zou blijven.

In de energiesector is het inflatiecijfer het hoogst, met 9,2 procent, tegen 9,5 procent in juli. Voor voedsel, alcohol en tabak bleef de inflatie op jaarbasis stabiel op 2,5 procent.

De kerninflatie, het cijfer zonder energie, alcohol, voedsel en drank, lag op 1,1 procent. Dat was in juli 1,0 procent.

Inflatiecijfer van belang voor ECB-beleid

Het inflatiecijfer is van belang voor het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), die op de middellange termijn een inflatie van net geen 2 procent als doel heeft.

Als de inflatie zich naar tevredenheid van de ECB blijft ontwikkelen, dan zal de centrale bank het stimuleringsbeleid naar verwachting verder afbouwen. De schatting van Eurostat wijkt doorgaans niet of nauwelijks van de definitieve cijfers af.