LUXEMBURG - Jonge boeren krijgen een steuntje in de rug van de Europese Unie. De jongeren krijgen voortaan drie jaar de tijd om te voldoen aan subsidiecriteria van het plattelandsfonds. De jonge boeren kunnen daardoor makkelijker een nieuwe diervriendelijke stal, een mestopslag bouwen of andere projecten uitvoeren. EU-voorzitter Luxemburg heeft daartoe maandag een voorstel gepresenteerd. De ministers van Landbouw nemen het maandag of dinsdag vrijwel zeker aan.

Minister Veerman (Landbouw) noemt de regeling vrij gunstig. Het moet meehelpen de vergrijzing onder Europese boeren te bestrijden: 55 procent van hen is ouder dan vijftig jaar. Slechts een op de drie heeft een opvolger, meestal een zoon.

Het plattelandsfonds is een belangrijke extra subsidiebron voor boeren. Het bevat circa 5 miljard euro subsidie per jaar voor boeren die bijvoorbeeld een vernieuwende investering plegen, aan agrarisch natuurbeheer doen of omschakelen naar andere bedrijfstakken.

Nieuw is dat de EU met ingang van 2007 bepaalde minimumpercentages wil vastleggen voor de verschillende doelen. De Nederlandse projecten voldoen al aan die percentages, aldus Veerman. Nederland krijgt tot dusver circa 60 miljoen euro per jaar uit het fonds.

Probleemgebieden

Twistpunt is nog wel welke gebieden in aanmerking komen voor de categorie 'probleemgebieden'. Veerman wil graag objectieve criteria in plaats van de huidige historische selectie. De minister denkt aan criteria zoals 'bodemdaling' of 'zeespiegelstijging'. Daardoor is subsidie mogelijk voor veenweidegebieden, aldus Veerman. De minister heeft naar eigen zeggen steun van enkele collega's, onder meer van België, Zweden en Letland.