DEN BOSCH - De pogingen om de failliete automatiseerder LCI Technology Group in afgeslankte vorm voort te zetten, zijn mislukt. Dat heeft het bedrijf dinsdag gemeld.

De groep kon aanvankelijk doorgaan, als het 40 procent van de schulden zou betalen. De verkoop van enkele dochterbedrijven leverde echter onvoldoende geld op door de verslechterde ICT-markt. Toen is besloten alle dochters van de hand te doen. De verkoop is inmiddels bijna geheel afgerond.