Vanwege de problemen waar boeren tegenaan lopen door de droogte heeft de Europese Commissie enkele voorschriften versoepeld. 

Dat moet ervoor zorgen dat landbouwbedrijven voldoende voer hebben voor hun vee. Vanwege de hete en droge zomer is daar een tekort aan.

Boeren mogen gewassen voor veevoer die normaal pas in de herfst mogen worden ingezaaid, nu al zaaien en sneller oogsten.

Lidstaten krijgen ook toestemming om soepeler met enkele andere regels om te gaan. EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw) verwacht dat dit boeren verlichting biedt en roept lidstaten op de mogelijkheden volop te benutten.

Vervroegde uitbetaling van voorschotten EU-subsidies 

Verder is het voorstel om vervroegde uitbetaling van voorschotten van EU-subsidies aan landbouwbedrijven nu officieel gepresenteerd. 70 tot 85 procent van het geld kan al half oktober worden overgemaakt.

Begin deze maand stond Brussel al toe om gewassen voor veevoer te verbouwen op landbouwgronden die eigenlijk braak moeten liggen. De maatregelen gelden met terugwerkende kracht nadat de lidstaten groen licht hebben gegeven.

Minister Carola Schouten (Landbouw) besloot vorige week dat boeren langer mest mogen uitrijden op grasland. Ze bood ook mogelijkheden voor overbruggingskredieten.