De werkloosheid nam de afgelopen jaren af en in bepaalde sectoren is zelfs een tekort aan werknemers, maar die trend lijkt nu verleden tijd. Volgens economen van ABN AMRO is de daling sinds het tweede kwartaal dit jaar voorbij.

In een nieuw rapport staat dat het aantal werklozen in de periode april-juli gemiddeld nog maar met tweeduizend per maand daalde. In het halfjaar daarvoor was daalde het aantal werklozen nog met gemiddeld elfduizend personen per maand.

De werkloosheid zal waarschijnlijk nog maar weinig verder dalen, verwacht ABN AMRO. "De bodem lijkt hier in zicht", schrijven de experts.

Momenteel is er nog veel vraag naar werknemers. Het aantal niet-vervulde vacatures nam in het tweede kwartaal weer toe en steeg naar een recordhoogte.

De economen verwachten dat het aantal banen blijft toenemen. Zij schatten een gemiddelde maandelijkse stijging dit jaar van vijftienduizend vacatures. Wel zal de banengroei volgend jaar afvlakken omdat de economische groei ook afneemt. De vrijkomende banen zullen volgens de experts vooral ingevuld worden door starters op de arbeidsmarkt of deeltijdmedewerkers die meer uren willen werken.