De waarde van de in- en uitvoer van goederen is in mei 2002 afgenomen ten opzichte van mei vorig jaar. De uitvoerwaarde is met procent gedaald tot bijna 20 miljard euro. De waarde van de invoer is in mei met 11 procent afgenomen en bedraagt bijna 17 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

De internationale handel is in mei weer sterker gedaald dan in de maand ervoor. Dat komt deels doordat mei een werkdag minder telt dan vorig jaar en april een werkdag meer. Daarnaast zijn de prijzen in mei harder gedaald dan in april.

In- en uitvoer naar EU-landen daalt

Nederland heeft in mei 2002 voor bijna 15 miljard euro aan goederen uitgevoerd naar EU-landen. Dat is 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De invoer uit EU-landen is gedaald met 8 procent en bedraagt bijna 10 miljard euro. Het handelsoverschot met de EU-landen over mei 2002 bedraagt daardoor ruim 5 miljard euro.

Uitvoer naar niet EU-landen stijgt

Terwijl de uitvoer naar EU-landen is gedaald, is deze naar landen buiten de EU met 7 procent toegenomen ten opzichte van mei 2001. De niet EU-uitvoer komt uit op bijna 5 miljard euro. De invoer uit niet EU-landen is ten opzichte van mei 2001 met 15 procent gedaald en bedraagt ruim 7 miljard euro. De handel met de niet EU-landen levert in mei een relatief laag tekort op van 2,3 miljard euro.