DEN HAAG - Op de werkplek moet een wettelijk "klip en klaar" rookverbod komen. De huidige verplichting van een 'rookvrije werkplek' laat te veel ruimte voor discussie, vindt de Voedsel en Warenautoriteit (VWA).

In de huidige wettekst is sprake van "hinder en overlast". Een aantal werkgevers legt hierdoor de wet zo uit dat pas maatregelen als rookhokjes nodig zijn, als een werknemer klaagt over de rook van collega's. In de evaluatie van de Tabakswet adviseert de VWA maandag die onduidelijkheid met een volledig rookverbod weg te nemen.

In ongeveer 70 procent van de bedrijven en ondernemingen in Nederland is rookvrij werken een feit.

De inspectiedienst stelt vast dat de Tabakswet op "sommige punten" lastig te controleren is. Zo mogen sportkantines voor voetbal en andere buitensporten de rookvrije ruimten zelf regelen. Voor een aantal andere sportcomplexen, poppodia en gezondheidszorginstellingen hanteert het Rijk daarnaast een gedoogbeleid. Ook deze praktijken scheppen volgens de VWA onduidelijkheid.

Verkooppunten

Om het roken onder de Nederlanders terug te dringen adviseert de dienst het aantal verkooppunten voor tabak "drastisch" te verminderen. Dat is tegen de trend in. De VWA bespeurt een tendens dat sigaretten en andere rookwaar op steeds meer plaatsen wordt verkocht.

De groep kopers onder de zestien jaar, die volgens de wet geen rookwaar mogen kopen, wordt kleiner omdat minder jongeren beginnen met roken.

De VWA wil dit jaar strenger toezien op naleving van de Tabakswet. Voor 2005 staan 6725 leeftijdsgrenzen-, 10.000 rookverbod- en 15.183 basisinspecties gepland.