Olie- en raffinagebedrijf Gunvor staakt voorlopig zijn investeringen in project Goliath in de Rotterdamse haven. Ook investeringen in Antwerpen, die deel uitmaken van het project, worden stilgelegd.

Het van oorsprong Russische grondstoffenbedrijf ziet door de huidige economische omstandigheden nu geen heil in het plan voor een raffinagefaciliteit voor schonere scheepsbrandstof.

Het Financieele Dagblad (FD) wist de hand te leggen op de memo van Gunvor-topman Torbjörn Törnqvist, gericht aan de medewerkers. Naast de geschrapte investering staakt het bedrijf ook zijn poging om een tankopslagdochter van de hand te doen. De bouw van de faciliteiten was al wel gestart.

Törnqvist zegt dat door de gewijzigde omstandigheden het plan veel minder rendabel is en daarmee te riskant. Het bedrijf zegt naar een externe partner op zoek te gaan of op een andere manier het extra vereiste eigen vermogen te verhogen.

De topman zegt verder er vertrouwen in te hebben dat er na 2020 wel een toekomst is voor de twee raffinaderijen. Vanaf dat jaar gelden ook scherpere regels voor de uitstoot van schadelijke stoffen door schepen.