Het bedrijfsleven moet door het kabinet desnoods wettelijk gedwongen worden tot een loonstijging als werkgevers dit blijven weigeren, vindt SP-leider Lilian Marijnissen. "Dat moet volgens ons echt een optie zijn",  zei ze in het tv-programma Buitenhof.

De economie groeit flink na jaren van economische crisis, maar werknemers merken daar volgens Marijnissen in hun portemonnee veel te weinig van. Ze vindt dit onrechtvaardig.

Marijnissen is van mening dat de werkgevers nog een kans moeten krijgen om de lonen te verhogen, maar als dat niet gebeurt, moet het kabinet volgens haar ''serieus nadenken" over ingrijpen.

Dan moet er volgens de SP een loonmaatregel komen, zoals in het verleden in tijden van crisis weleens werd gedaan. Lonen werden dan naar beneden bijgesteld.

Ook vanuit het kabinet worden werkgevers al langer opgeroepen de salarissen van de werknemers te verhogen. Toch grijpt het tot nu toe nog niet in bij cao-onderhandelingen. Marijnissen: "Het kabinet wijst naar bedrijven die weer naar het kabinet wijzen."