BRUSSEL - België denkt over een tweede nationale luchthaven. Die moet de geluidsoverlast van vliegveld Zaventem bij Brussel verlichten. Vice-premier Reynders (Financiën) bepleitte dat zaterdag. Hij wil meer vluchten afleiden naar Luik, Charleroi of Oostende.

Aanleiding is een recent arrest. Dat bepaalde dat de Belgische overheid drie maanden tijd heeft om de geluidshinder boven Brussel op te lossen. Zoniet, dan moet de regering 25.000 euro per inbreuk betalen aan het gewest Brussel. Inmiddels is de termijn overigens verlengd tot vier maanden.

Minister Landuyt (Verkeer) wijst het idee voor een tweede nationale luchthaven niet af. "Voor mij zijn alle opties open. We staan ook nog maar aan het begin van de gesprekken".

Het idee voor een tweede grote luchthaven is ook geopperd toen koeriersbedrijf DHL in 2004 in Brussel wilde uitbreiden. Dat ging toen niet door, omdat DHL besloot zijn vestiging te verplaatsen naar het oosten van Duitsland.