DEN HAAG - De regeringsfracties hopen maandag een besluit te kunnen nemen over de nieuwe opzet van de WAO. De coalitie ruziet hierover al weken. Een overleg van minister De Geus van Sociale Zaken met de fractiespecialisten Verburg (CDA), De Vries (VVD) en Dittrich (D66) leverde vrijdag opnieuw geen doorbraak op.

Premier Balkenende en vice-premier Zalm hebben volgens ingewijden achter de schermen uiting gegeven aan hun ongeduld. Er is haast geboden wil de nieuwe WAO - een van de hoofdpunten van het regeerakkoord - nog op 1 januari volgend jaar ingevoerd kunnen worden.

Te complex

Het conflict draait om de vraag wie de regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten moet gaan uitvoeren. CDA en D66 vinden dat de private verzekeraars dat het beste kunnen doen, maar de VVD ziet dat vanwege de hoge aanvangskosten niet zitten. Het oorspronkelijke wetsvoorstel van De Geus, waarbij zowel verzekeraars als de publieke uitkeringsinstantie UWV de uitvoering zouden verzorgen, werd afgelopen maandag nog door de hele Tweede Kamer als te complex afgewezen.

Toch is er een behoorlijke kans dat de keus op het wetsvoorstel zal vallen. Volgens betrokkenen liggen er op dit moment nog twee varianten op tafel: het oorspronkelijke plan-De Geus en een licht aangepaste variant daarop. Die laatste heeft als voordeel dat hij eenvoudiger is, maar als nadeel dat hij wat minder prikkels bevat voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten om het werk te hervatten. Het CDA zou een voorkeur hebben voor de vereenvoudigde variant, terwijl de VVD lijkt te neigen naar het wetsvoorstel zelf.

Gedeeltelijk uitstel

De VVD zou volgens bronnen ook niet afwijzend staan tegenover gedeeltelijk uitstel van de WAO-operatie, waarbij de keus tussen publiek en privaat pas later wordt gemaakt. Maar voor het CDA - inclusief minister De Geus - is dat niet bespreekbaar.

De fractiespecialisten zullen het weekeinde benutten voor beraad in eigen kring. Maandag gaan ze opnieuw met De Geus om de tafel zitten. Bij monde van een woordvoerder typeerde de bewindsman het overleg tot nu toe als constructief. De Kamer debatteert woensdag weer over de WAO.

Aanvulling

Kern van het nieuwe stelsel is dat alleen volledig arbeidsongeschikten een uitkering krijgen. Wie deels nog kan werken komt in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) terecht en moet met een aanvulling op het loon aan de slag blijven.

Volgens CDA en D66 werkt een private uitvoering van de WGA beter, omdat zij geloven dat verzekeraars meer hun best zullen doen gedeeltelijk arbeidsongeschikten zo veel mogelijk aan het werk te krijgen. Maar doordat de verzekeraars niet over WAO-reserves beschikken hebben zij aanloopkosten van zo'n 3,5 miljard euro in de eerste tien jaar, zo heeft het Centraal Planbureau becijferd. Bovendien gelooft het planbureau niet dat een private aanpak op den duur 11 miljard goedkoper is, zoals de verzekeraars stellen.