AMSTERDAM - Het functioneren van de Winkeltijdenwet wordt de komende maanden onder de loep genomen. Volgens het ministerie van Economische Zaken is het besluit hiertoe genomen om te kijken in hoeverre gemeenten winkeliers toestaan de openingstijden flexibeler te hanteren.

De Winkeltijdenwet is in 1996 ingevoerd. Twee jaar later is een eerste evaluatie gedaan, maar volgens het ministerie was het toen nog niet mogelijk vast te kunnen stellen of onder meer de winkeliers belang hadden bij verruiming van de openingstijden. Winkels mogen nu van maandag tot en met zaterdag geopend zijn van 06.00 uur tot 22.00 uur. Daarnaast mogen gemeenten buiten de wet om eigen beleid voeren, zoals bijvoorbeeld het organiseren van koopzondagen.

Tijdens het onderzoek, dat volgende week officieel begint, wordt onder meer gekeken of de concurrentieverhoudingen in de detailhandel zijn veranderd. Ook wordt nagegaan hoe vaak gemeenten winkeliers de ruimte geven op andere tijden open te gaan.

De resultaten van het onderzoek worden dit najaar verwacht.