DEN HAAG - De regeringspartijen koersen toch aan op een uitvoering van de nieuwe WAO waarbij zowel de private verzekeraars als de publieke uitkeringsinstantie UWV betrokken zijn. Eerder wezen ze die aanpak, die minister De Geus van Sociale Zaken had voorgesteld, nog af.

Maar nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) maken een volledig private uitvoering onwaarschijnlijk. Het planbureau noemt de stelling van de verzekeraars dat een private aanpak op lange termijn 11 miljard euro goedkoper is, "discutabel".

Glashelder

Dat is koren op de molen van de VVD. Die heeft zich steeds tegen een private uitvoering verzet in verband met de hoge aanloopkosten. "Glashelder" noemde VVD-Tweede-Kamerlid De Vries de berekeningen van het planbureau donderdag dan ook.

Compromis

Maar ook CDA-Kamerlid Verburg is blij met de CPB-cijfers. Zij wijst erop dat de aanloopkosten van een privaat systeem volgens het planbureau slechts 3,5 in plaats van 6 miljard euro bedragen in de eerste tien jaar. Verburg ziet daardoor mogelijkheden voor een door haarzelf ontwikkelde compromisvariant, waarin de verzekeraars de hoofdrol spelen.

De drie coalitiepartijen gaan vrijdag opnieuw met De Geus om de tafel zitten in een poging eruit te komen. Eigenlijk zou dan een Kamerdebat over het wetsvoorstel van De Geus plaatsvinden, maar dat is verplaatst naar volgende week woensdag.

De nieuwe WAO, die op 1 januari moet ingaan, houdt in dat alleen volledig arbeidsongeschikten een uitkering ontvangen. Wie nog deels kan werken, moet met een aanvulling op het loon aan de slag blijven. De Geus wilde die laatste regeling laten uitvoeren door zowel de verzekeraars als door de publieke uitvoeringsinstantie UWV. Hun onderlinge concurrentie zou tot betere resultaten moeten leiden.

Reserves

Bij een debat afgelopen maandag wees de hele Kamer die aanpak als te ingewikkeld van de hand. CDA en D66 wilden een private uitvoering. De VVD koos in verband met de hoge aanloopkosten voor het UWV. De aanloopkosten van het private systeem worden veroorzaakt, doordat de verzekeraars in tegenstelling tot het UWV geen WAO-reserves achter de hand hebben waaruit ze loonaanvullingen kunnen betalen.

Berekeningen

Wegens de patstelling in de coalitie vroeg De Geus het CPB om nieuwe berekeningen. Die hebben in elk geval tot gevolg dat ze de keuze overzichtelijker maken, temeer daar een volledig publieke uitvoering woensdag tijdens topoverleg in het 'Torentje' van premier Balkenende als mogelijkheid buiten beeld raakte.

Er liggen nu nog twee varianten op tafel: het enigszins vereenvoudigde plan van De Geus en het voorstel van Verburg, waarin het UWV alleen als 'vangnet' fungeert. Verburg was donderdag optimistisch dat daaruit vrijdag een keuze gemaakt kan worden.

Voorstanders

Het Verbond van Verzekeraars reageerde donderdag overigens zeer kritisch op de CPB-berekeningen. "Effecten van een systeem dat er nog niet is, kun je niet berekenen en alleen beredeneren", zei een woordvoerder. Het verbond wijst erop dat ook werkgevers en werknemers voorstander zijn van een private uitvoering.

De linkse oppositie in de Kamer slaat de ontwikkelingen in de coalitie met leedvermaak gaande. PvdA, GroenLinks en SP vinden de WAO-ingreep niet meer nodig, omdat uit de jongste cijfers blijkt dat de WAO-instroom al fors daalt.