UTRECHT - De Rabobank blijft als enige grote bank in Nederland weigeren de individuele inkomens van topbestuurders te publiceren. De raad van commissarissen van de coöperatieve bank zegt alleen in de geest van de code-Tabaksblat te willen handelen door een interne vertrouwenscommissie inzage te geven in de salarissen. Die commissie brengt daarna op ,,hoofdlijnen'' verslag uit aan andere leden van de coöperatie.

De inkomensdiscussie stond donderdag op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van de bank. De code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur schrijft voor dat beursgenoteerde ondernemingen volledige openheid geven over de beloning van hun bestuurders. De Rabobank hoeft zich daar als coöperatie niet aan te houden, maar binnen de bank is er de afgelopen maanden wel discussie over geweest.