DEN HAAG - Overheidsinstellingen zijn het lakst met betalen. In Europa duurde het in 2004 gemiddeld 68 dagen voordat de overheid een factuur had voldaan. Dat is ruim drie weken na het verstrijken van de betalingstermijn. Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van het Zweedse Intrum Justitia naar betalingsgedrag in Europa, de zogeheten Risk Index of EPI, European Payment Index.

"Het wangedrag van de overheid is een van de oorzaken van de economische malaise in de Europese Unie. Een kwart van de faillissementen is te wijten aan de slechte betalingsethiek in Europa. Jaarlijks gaan hierdoor 450.000 banen verloren", aldus M. Bos, van Intrum Justitia Nederland. Ze noemt het wrang dat de overheid veel energie steekt in wettelijke procedures om wanbetalers aan te pakken terwijl ze zelf de grootste blijkt te zijn.

In Nederland wachten bedrijven gemiddeld 41,1 dag op hun geld van de overheid. Consumenten zijn het snelst. Na het verstrijken van de betalingstermijn, van circa drie weken, laten zij gemiddeld nog 9,1 dag op zich wachten. Daarmee komen zij uit op een betalingsvertraging van 30,6 dagen.

De Scandinavische landen springen er in positieve zin uit met gemiddeld minder dan dertig dagen vertraging. Bos: "Die landen houden een openbaar register aan van wanbetalers. Dat helpt, want niemand wil als zodanig publiekelijk te boek staan."

Het bontst onder de 23 onderzochte Europese landen maakt de Portugese overheid het. Die komt gemiddeld pas na 90 dagen over de brug.

Het aantal nooit betaalde rekeningen kwam in Nederland vorig jaar uit op 2,5 procent. Volgens de ondervraagde ondernemers zijn de vooruitzichten voor dit jaar zeker niet positief. Tweederde ziet geen verbetering en ruim een kwart vreest dat de betalingsrisico's alleen maar groter worden.