De Nederlandse economie groeit dit jaar en volgend jaar iets minder hard dan het Centraal Planbureau (CPB) had verwacht. Toch is het CPB erg tevreden over de ontwikkelingen.

Het CPB voorziet voor 2018 nu een groei van 2,8 procent en van 2,5 procent in 2019, blijkt uit de nieuwste raming. In juni ging het planbureau nog uit van een groei van respectievelijk 2,9 en 2,7 procent.

De deskundigen spreken van een "gunstige ontwikkeling" van de economie. De economie groeit in 2019 bovengemiddeld hard door, net als in 2017 en 2018. De consumptie van huishoudens, overheidsbestedingen, uitvoer en bedrijfs- en woninginvesteringen dragen hieraan bij.

CPB-directeur Laura van Geest noemt het "een mooie zomer, ook in economisch opzicht". De economie blijft groeien en de werkloosheid blijft dalen. "Maar het is niet alleen maar zonneschijn", zegt zij. "Onzekerheden rond Brexit, het handelsbeleid van de VS en het economisch beleid in Italië kunnen het beeld doen kantelen."

Bijna iedereen meer te besteden

Volgens de nieuwe schatting hebben bijna alle huishoudens in 2019 meer te besteden. Er is een positieve koopkrachtontwikkeling, met uitschieters tot boven de 4 procent.

Verder is de lage werkloosheid goed voor de economie. Het CPB verwacht dat slechts 3,5 procent van de beroepsbevolking in 2019 werkloos is en dat noemt het planbureau "historisch laag".

De inflatie stijgt door hogere arbeidskosten en de verhoging van het lage btw-tarief, maar door maatregelen uit het regeerakkoord stijgt de koopkracht toch. In 2019 verwacht het CPB een stijging van 1,3 procent, in 2018 van 0,4 procent.

Hoewel de overheid meer uitgeeft, is er een begrotingsoverschot dankzij de positieve economische ontwikkelingen. De overheidsschuld daalt naar 49 procent.

Concept Macro Economische Verkenning

De concept Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV) is licht gewijzigd ten opzichte van de schatting in juni, omdat het CPB nieuwe CBS-cijfers, gegevens voor het tweede kwartaal en aangepaste ramingen voor de internationale economie heeft. Het kabinet gebruikt de cMEV om over de koopkracht voor volgend jaar te beslissen.

Op Prinsjesdag (18 september 2018) presenteert het planbureau de definitieve Macro Economische Verkenning 2019 (MEV).