Bouwbedrijf Heijmans zag de omzet in de eerste helft van dit jaar flink stijgen en sloot af met een winst van 8 miljoen euro. De verkoop van woningen daalde juist door onder meer trage besluitvorming en gebrek aan geschikte bouwgrond, zegt Heijmans.

De omzet van Heijmans steeg tot 780 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat 646 miljoen euro. De orderportefeuille van het bouwbedrijf steeg naar 2,2 miljard euro. Dat is een stijging van 300 miljoen euro ten opzichte van eind 2017.

Het aantal verkochte woningen van Heijmans daalde in het eerste half jaar tot 1.065. Dat waren er vorig jaar 1.106. Heijmans wijt de daling aan trage besluitvorming over nieuwbouwprojecten en het gebrek aan geschikte bouwlocaties. Ook spelen krapte op de inkoopmarkt en de daaruit voortvloeiende kostenstijgingen mee, stelt Heijmans.

Heijmans heeft voor 451 miljoen euro aan nieuwbouwprojecten op de woningmarkt in de planning, tegen 420 miljoen euro eind 2017.

Heijmans bouwt verder in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

Dit voorjaar gaat Heijmans aan woningbouwprojecten in Utrecht en Amstelveen bouwen. Ook staat het bouwbedrijf vooraan als onderdeel van een consortium om de gebiedsontwikkeling rondom het nieuwe stadion van Feyenoord te volbrengen.

Topman Ton Hillen sprak van goede prestaties waarbij de positieve start van het jaar een "bestendig vervolg" werd gegeven.

Het bouwconcern kampte de afgelopen jaren met tegenvallers bij projecten. "De aanpassingen die we in het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af", verklaarde topman Ton Hillen afgelopen voorjaar.