DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken toonde zich woensdag na afloop van topberaad optimistisch over het oplossen van het WAO-probleem. "We zijn goed opgeschoten", aldus de CDA-bewindsman na beraad met de premier, de vice-premiers en de fractieleiders van de regeringspartijen.

De Geus heeft goede hoop dat vrijdag in de Tweede Kamer overeenstemming wordt bereikt over de uitvoering van de nieuwe WAO-wet. Volgens de minister is er politieke overeenstemming in de coalitie dat het nieuwe WAO-stelsel per 1 januari volgend jaar moet ingaan.

VVD-fractieleider Van Aartsen toonde zich na afloop een stuk gereserveerder. Op de vraag of er politieke ankers zijn geslagen in het overleg zei hij: "Dat gaat wat ver". Volgens de VVD-aanvoerder heeft het gesprek wel toe geleid dat "de kern van het probleem in beeld is gebracht".

Regeling

Het conflict over de WAO spitst zich toe op de regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. CDA en VVD willen die door private verzekeraars laten uitvoeren, de VVD kiest voor het publieke UWV. De Geus wilde niet zeggen op welke variant de coalitie aankoerst. Hij wilde ook niet vertellen of zijn oorspronkelijke plan - een uitvoering door zowel verzekeraars als UWV - nog op tafel ligt.

Donderdag heeft de minister een overleg met de fractiespecialisten van CDA, VVD en D66 over het onderwerp.

Hoge aanloopkosten

De Geus zei wel dat het belangrijkste stuikelblok voor een private uitvoering, de hoge aanloopkosten, wat kleiner is geworden. Dat blijkt volgens hem uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau. Hij wilde daar verder niet op ingaan.

De coalitie heeft woensdag ook overlegd over de herziening van het omroepstelsel. Volgens de fractievoorzitters bestaat er geen link tussen dit onderwerp en de WAO. Niettemin wil GroenLinks donderdag opheldering van premier Balkenende hierover.