De CO2-uitstoot is in Nederland in het tweede kwartaal van dit jaar 3,8 procent lager uitgevallen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt vooral omdat er in woningen en bedrijfspanden minder gebruik is gemaakt van de verwarming, waardoor het gasgebruik afnam.

Dat meldt het CBS dinsdag. Volgens de eerste berekeningen groeide het bruto binnenlands product (bbp) in diezelfde periode met 2,9 procent.

De uitstoot van huishoudens lag in dezelfde periode 6 procent lager dan een jaar eerder, waarmee huishoudens goed zjin voor 15 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Ook de emissies van elektriciteitsbedrijven lagen lager in het tweede kwartaal, doordat er meer elektriciteit is geïmporteerd en minder geproduceerd. Dat heeft te maken met de tijdelijke sluiting van een kolencentrale, vanwege onderhoud.

Het weer was in het tweede kwartaal vooral in april en mei warmer dan in 2017. Als het effect van het weer wordt weggelaten, was de CO2-uitstoot slechts 0,8 procent lager dan in 2017.

CO2-uitstoot nam ook toe

Er waren ook sectoren waar de uitstoot van broeikassen juist toenam. De landbouw, industrie en bouw stootten samen bijna 2 procent meer uit dan een jaar eerder. Daarmee zijn deze sectoren samen goed voor bijna een kwart van de totale uitstoot.

De transportsector, goed voor 16 procent van de totale uitstoot, produceerde in het tweede kwartaal 1 procent meer CO2-uitstoot uit dan een jaar eerder. Voor de de luchtvaart alleen lag de uitstoot 3 hoger dan een jaar eerder, vooral doordat er meer werd gevlogen.