DEN HAAG - Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn in het eerste kwartaal van dit jaar optimistischer geworden over de Nederlandse economie en hun eigen bedrijf. Het toenemende optimisme komt doordat de ondernemers de afgelopen jaren stevig hebben gesaneerd. De bedrijven staan er daardoor nu financieel beter voor.

Ruim de helft (54 procent) is nu positief over de economie. Rond de jaarwisseling was dat nog maar 42 procent, zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder middelgrote en kleine bedrijven dat werkgeversorganisatie MKB dinsdag heeft gepresenteerd.

Hand op de knip

Een echte verbetering van de economische groei laat echter op zich wachten, omdat de vraag uit de markt achter blijft. De consumenten blijven de hand op de knip houden. Ook de groei van de export is zwakjes door de kwetsbare economische situatie in de omringende landen.

Het aantal ondernemers dat denkt dat de werkloosheid zal afnemen, is de afgelopen maanden gestegen van 30 naar 40 procent. Het aantal bedrijven dat mensen wil aannemen, neemt evenwel niet toe. Het afgelopen jaar is de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf afgenomen met 114.000 banen.

Economische groei

De MKB-bedrijven verwachten dat de slechte economische tijd van 2003 en 2004 nu achter ons ligt. Na de economische krimp van 2003 is steeds duidelijker geworden dat de Nederlandse economie de komende jaren zal groeien. Inmiddels verwacht 45 procent de omzet te zien stijgen en 48 procent denkt het bedrijfsresultaat beter wordt. Daaronder zijn vooral bedrijven die gericht zijn op de export. De verbetering is evenwel slechts klein en het gaat langzaam.

MKB-voorzitter Hermans stelde vast dat het consumentenvertrouwen nog altijd matig is. Hij pleit voor het schrappen van overbodige regels en het verlagen van sociale premies. Daardoor houden de werknemers netto meer geld over en dalen de financiële lasten voor ondernemers. "Dat zijn goede middelen om de economie aan de gang te krijgen".

Overbodige regelgeving

Hermans benadrukte verder dat het kabinet zichzelf op de borst klopt over onder meer het schrappen van overbodige regelgeving, maar dat de gemiddelde ondernemer hier weinig van merkt. "In de praktijk ben ik nog niet één ondernemer tegengekomen die zei dat het aantal regels is afgenomen. We wachten nog altijd op voelbare resultaten van het kabinetsbeleid. Na het zuur is het nu tijd voor het zoet".

De MKB-voorzitter riep het kabinet op om "de rit de komende twee jaar niet uit te zitten, maar te komen met rigoureuze maatregelen". Hij bepleit meer daadkracht van onder anderen VVD-partijgenoot en minister van Financiën Zalm.