DEN HAAG - Het CDA denkt dat de particuliere verzekeraars de nieuwe WAO de helft goedkoper kunnen uitvoeren dan eerder werd gedacht als ze een onderling waarborgfonds opzetten. CDA-Tweede-Kamerlid Verburg zei dat maandag bij de behandeling van de WAO-voorstellen van het kabinet. Verburg gaat er daarbij vanuit dat de instroom in de WAO volgend jaar fors zal dalen.

Ze zei vernomen te hebben dat uit recente cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal nieuwe WAO'ers in 2006 uitkomt op ruim 29.000. Vorig jaar was de instroom nog circa 60.000. Verburg vroeg minister De Geus van Sociale Zaken om een bevestiging van deze cijfers. Ook wil ze van De Geus een doorrekening van financiële gevolgen als de verzekeraars gaan werken met een waarborgfonds.

De nieuwe WAO houdt in dat alleen volledig arbeidsongeschikten een uitkering krijgen. Wie nog deels kan werken moet met een aanvulling op het loon aan de slag blijven. Volgens het wetsvoorstel van De Geus moet die regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden uitgevoerd door UWV en verzekeraars samen. Hun onderlinge concurrentie moet tot betere resultaten leiden.

Geen steun

Voor dit plan bestaat echter geen steun in de Kamer. CDA en D66 willen dat alleen de verzekeraars de regeling uitvoeren, maar de VVD wijst dat af omdat de meerkosten in de eerste jaren 6 miljard euro zouden bedragen. De VVD pleit daarom voor een publieke uitvoering. Ook de linkse oppositie is daar voorstander van. Die ziet overigens het hele wetsvoorstel het liefst geschrapt.

Geen reserves

De hoge aanloopkosten voor de verzekeraars worden veroorzaakt doordat zij, in tegenstelling tot het UWV, geen reserves achter de hand hebben waaruit ze loonaanvulling kunnen betalen. Maar volgens het CDA vallen die kosten een stuk lager uit als de verzekeraars een waarborgfonds opzetten. De overheid zou daar eventueel garant voor kunnen staan.

Het is nog onduidelijk of voor dit plan voldoende steun bestaat in de Kamer.