AMSTERDAM - AMSTERDAM - De middeninkomens en de minima zijn relatief het slechtste af met de nieuwe wet Kinderopvang. Zij kampen sinds de invoering op 1 januari met een enorme administratieve rompslomp en fors stijgende kosten. "Het is nu veel te ingewikkeld geregeld", vindt directeur B. van de Grift van Partou Kinderopvang, een van de grotere ondernemingen in de branche.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De onderneming van Van de Grift heeft 78 vestigingen in onder meer Amsterdam, Emmen en Purmerend. Dagelijks verzorgen zij de opvang van ongeveer 5000 kinderen. Maandag was Van de Grift aanwezig bij de opening van de FNV Actieweek Kinderopvang in de Partouvestiging De Klapmuts in Amsterdam-Zuidoost.

Rompslomp

Onder anderen de ouders kampen sinds dit jaar met een enorme administratieve rompslomp als gevolg van de nieuwe wet. De verantwoordelijkheid voor een correcte financiële afhandeling ligt voor het belangrijkste deel bij hen. Ze moeten met hun baas of bazen afspraken proberen te maken over de werkgeversbijdrage(n), de teruggave regelen met de belasting, zelf de kinderopvang betalen en de volledige administratie bijhouden.

"Voor mensen die alles keurig geregeld hebben, levert de nieuwe wet niet zoveel problemen op", zegt Van de Grift. "Maar niet iedereen in Nederland leeft zo gestructureerd als de firma Balkenende het wil. Veel mensen haken al af bij het woord belasting, spreken geen Nederlands of hebben nauwelijks opleiding. Dan wordt het lastig om de kinderopvang goed te regelen. De huidige regeling is veel te ingewikkeld, helemaal voor deze mensen."

Op de werkvloer blijkt dat de nieuwe wet in de praktijk te vaak vervelende gevolgen heeft. Van de Grift noemt het extreme voorbeeld van de alleenstaande moeder met vijf kinderen die met haar ID-baan 1200 euro verdient. "De belasting stortte iedere maand iets van 3400 euro op haar rekening. Dat is erg veel geld voor zo iemand. Veel mensen kunnen niet omgaan met zulke bedragen en betalen hun schulden met dat geld, of ze vervangen er hun kapotte wasmachine mee."

Belasting

"Voor deze mevrouw geldt dat gelukkig niet", zegt Van de Grift. "Met haar hebben we het zo geregeld dat de belasting haar teruggave rechtstreeks op onze rekening stort. Toch blijft ze bezorgd, want het gaat om erg veel geld. Ze belt nog iedere maand om te vragen of de rekening is betaald."

Helaas gaat het lang niet met alle potentiële probleemgevallen zo. Van de Grift: "Zo'n 8 procent van onze klanten betaalt de rekeningen niet op tijd. We hebben al iets van dertig mensen uit de opvang moeten zetten. Die kampen dan meestal met duizenden euro's schuld. Ze zitten vaak al in een schuldhulpproject en als je daar eenmaal in zit, maakt een extra schuld niet meer zoveel uit."

Middeninkomens

Naast de minima worden ook de middeninkomens relatief zwaar getroffen door de nieuwe wet. "Als werkgevers lastig doen over hun bijdrage, kunnen mensen met een middeninkomen per maand honderden euro's duurder uit zijn in vergelijking met hoe het vroeger geregeld was", weet voorzitter G. Jellesma van ouderorganisatie BOinK.

Volgens hem heeft 10 procent van de ouders sinds 1 januari het abonnement op de kinderopvang opgezegd om financiële redenen. "Dat is zonde, want de nieuwe wet was juist bedoeld om de toegang tot en het gebruik van kinderopvang gemakkelijker te maken."

Jellesma en Van de Grift vinden net als de PvdA, GroenLinks, D66 en de FNV dat de wet snel moet worden aangepast. "De regeling moet veel eenvoudiger worden gemaakt en er moet geld beschikbaar komen om de middeninkomens te helpen", zegt Van de Grift. "En de werkgeversbijdrage moet ook beter worden geregeld. Nu wordt een werkgever nog fiscaal gestraft als hij meer dan eenzesde van de kinderopvang betaalt. Daar moeten we vanaf."