Het internationele goederenvervoer per spoor van en naar Nederland neemt verder toe. Van de goederen had vorig jaar ruim 93 procent een buitenlandse laad- of losplaats. In 2007 stond dit percentage op 86 procent. 

Er werd vorig jaar in totaal 41,2 miljoen ton aan goederen vervoerd, tegenover 42,6 miljoen ton een jaar eerder. Sinds 2009 is het spoorvervoer wel flink gestegen. Toen werd 33,6 ton aan goederen via het spoor vervoerd. 

De stijging van het spoorvervoer wordt veroorzaakt door de toename van zowel de doorvoer als de aanvoer van goederen met een buitenlandse herkomst. In tien jaar tijd is het aandeel doorvoer verdubbeld naar 8 procent van het totaal. De aanvoer steeg in die periode van 22 procent naar 25 procent, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stroom goederen die vanuit Nederland via het spoor naar het buitenland wordt vervoerd, stabiliseerde in die periode op krap 25 miljoen ton. Het binnenlandse spoorvervoer daalde in tien jaar tijd van ruim 5,5 miljoen ton goederen in 2007 naar ruim 2,7 miljoen ton in 2017.

Duitsland blijft het belangrijkste handelsland voor goederenvervoer per spoor. Drie kwart van de goederen gaat naar Duitsland, terwijl andersom 49 procent van de aanvoer in het buurland geladen wordt. Op ruime afstand volgen Italië, België, Oostenrijk en Polen.