EU-landen krijgen meer mogelijkheden om landbouwbedrijven die met de extreme droogte kampen te steunen. Ze mogen inkomenssteun vervroegd uitbetalen en kunnen boeren bepaalde vrijstellingen geven.

Zo mogen op landbouwgronden die eigenlijk braak moeten liggen gewassen voor veevoer verbouwd worden.

De Europese Commissie komt hiermee tegemoet aan verzoeken van meerdere lidstaten om de regels te versoepelen. Een groot deel van de inkomenssteun kan in oktober in plaats van december uitbetaald worden.

Sowieso mogen overheden boeren onder voorwaarden compenseren voor tot 90 procent van de schade die door de droogte veroorzaakt is.

Zonder toestemming van Brussel mag 15.000 euro per boer over drie jaar worden uitgekeerd. "Ik moedig alle lidstaten aan om alle mogelijke acties en maatregelen te bekijken die de wetgeving biedt", aldus EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw).

Droge akkers

Nederlandse landbouwers mogen vanwege de droogte langer mest uitrijden op de akkers. Minister Carola Schouten van Landbouw komt daarmee donderdag tegemoet aan een dringende oproep van land- en tuinbouworganisatie LTO. Door het langer uitrijden van mest hebben gewassen aan het eind van de zomer wat meer tijd om te groeien.

Volgens LTO is 2018 een 'rampjaar' op mestgebied. Er is steeds sprake van weersextremen. Tot halverwege maart heeft het gevroren. Daarna waren april en mei regionaal zeer nat en vervolgens trad de droogte in, gecombineerd met een hittegolf. Veehouders zijn met veel mest blijven zitten, terwijl akkerbouwers zuchten onder verdrogende gewassen.

Rijnoever gescheurd door aanhoudende droogte
41
Rijnoever gescheurd door aanhoudende droogte

Onzekere tijd voor boeren

Aan de verdroging van de akkers komt voorlopig geen einde, want het aantal sproeiverboden breidt zich nog uit. Waterschappen controleren daar streng op, want de beregeningsverboden zijn essentieel om voldoende water in watergangen te behouden. Dat is weer nodig om dijken stabiel te houden.

Schouten onderkent de ernst van de situatie door de aanhoudende droogte en hitte. ''Het is voor boeren en telers een zware en onzekere tijd'', aldus haar woordvoerder. Volgens LTO dreigt er komende winter een tekort aan veevoer, aangezien gras en maïs op dit moment verdorren.

Nederlandse boeren krijgen geen vergoeding van de overheid, omdat boeren zich voor de droogte kunnen verzekeren. De overheid draagt overigens wel bij aan die verzekering.