De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft naar aanleiding van klachten van Ryanair geoordeeld dat Schiphol met de vaststelling van de tarieven en voorwaarden die per 1 april dit jaar gelden aan de regels voldaan heeft.

De bezwaren van de Ierse luchtvaartmaatschappij werden ongegrond verklaard. Ryanair vond dat Schiphol maatschappijen vorig jaar te weinig geraadpleegd had bij het vaststellen van de tarieven.

Verder vindt de Ierse maatschappij de prijzen voor veiligheidsdiensten "onredelijk". Volgens Ryanair kan de beveiliging van de luchthaven beter en goedkoper. De Ieren willen een apart tarief voor specifieke diensten, zodat alleen luchtvaartmaatschappijen die er gebruik van maken ervoor hoeven te betalen.

Volgens de ACM had een deel van de klachten geen betrekking op de tarieven en voorwaarden. De klachten die dat wel hadden, werden ongegrond verklaard.