Agenten schrijven vanaf donderdag 2 augustus geen geldboetes en achterstallige betalingen meer uit. De acties zijn een uitbreiding van de al langer lopende acties die de politievakbonden voeren uit protest tegen hun arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

In juli waren de agenten al gestopt met het uitschrijven van bekeuringen. Het was al eerder duidelijk dat die acties in augustus mogelijk werden uitgebreid, wat nu dus het geval is.

Politievakbond ACP benadrukt dat er nog steeds boetes worden geïnd als er sprake is van meer dan financiële boetes of achterstallige betalingen. Dan gaat het over onder meer verdenking van inbraak, ingevorderde rijbewijzen of een openstaande straf.

"Onze acties gaan nadrukkelijk om meer dan een goede cao", zegt een woordvoerder van ACP. "Politiemensen willen de burger kunnen beschermen tegen misdrijven en overtredingen, maar dat wordt steeds moeilijker in de huidige organisatie."

Eind juli wezen de gezamenlijke politiebonden het nieuwe cao-voorstel van de werkgever definitief af. De bonden willen structurele oplossingen voor de werkdruk van de 65.000 politiemedewerkers en dat missen ze in het voorstel.