Het bedrijf Eurogrit is aansprakelijk gesteld voor de schade van enkele onderhoudsbedrijven waaraan het met asbest vervuild straalgrit heeft geleverd. 

De uitspraak van de rechtbank in Rotterdam maakt volgens brancheorganisatie OnderhoudNL de weg vrij voor een massaclaim. De totale schade wordt geraamd op 200 tot 250 miljoen euro.

Eurogrit is een fabrikant van straalgrit, dat gebruikt wordt om onder meer verfresten van muren te spuiten. Het bedrijf kwam in opspraak omdat het aan honderden bedrijven straalgrit heeft geleverd dat vervuild was met asbest.

Asbestdeeltjes kunnen kanker veroorzaken als ze in de longen terechtkomen. De getroffen bedrijven moesten hoge kosten maken om maatregelen te nemen.

OnderhoudNL is de branchevereniging van ongeveer tweeduizend onderhoudsbedrijven voor vastgoed. Een belangrijk deel van de getroffen bedrijven heeft zich aangesloten bij de massaclaim van OnderhoudNL. Die komt naar verwachting in oktober voor de rechter.

Twee bij OnderhoudNL aangesloten bedrijven voerden vooruitlopend op de massaclaim een kort geding tegen Eurogrit om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen, omdat ze door de kwestie in financiële problemen zijn geraakt. Die voorschotten van enkele tonnen per bedrijf zijn toegewezen.