DEN HAAG - Uitzendbureaus die mensen aan werk helpen in het Westland blijken massaal de Wet arbeid vreemdelingen te overtreden. Van de 218 gecontroleerde uitzendbureaus en agrarische loonbedrijven ging het afgelopen jaar 28 procent in de fout.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Westland Interventie Team (WIT) over 2001. Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het stuk vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De tuinders in het Westland maken net als de uitzendbureaus op grote schaal gebruik van de diensten van illegale werknemers. Bij procent van de gecontroleerde tuinbouwbedrijven werden overtredingen van de wet geconstateerd. Deze tuinders hadden vreemdelingen aan het werk zonder over de vereiste tewerkstellingsvergunningen te beschikken. Van de naar schatting tuinders in het Westland werden er 451 gecontroleerd.

Het aantal boetes, heffingen en navorderingen nam fors toe door de inspanningen van het WIT-team. Vorig jaar ging het om een bedrag van 16.245.332 euro, tegen 907.560 euro in 2000.