De opleidingen economie en bedrijfskunde breken records met hun grote toestroom aan buitenlandse studenten. Twee opleidingen kondigen zelfs een numerus fixus aan, waarbij een beperkte hoeveelheid studenten wordt ingeloot.

Dat blijkt maandag uit onderzoek van Het Financieele Dagblad (FD), dat de grootste economiefaculteiten van Nederland bevroeg. De recordaantallen zouden grotendeels te danken zijn aan de populariteit van Engelstalige opleidingen.

Vooral studies aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Rotterdam School of Management trekken veel buitenlandse studenten.

Bij opleidingen in Rotterdam, Groningen en Amsterdam is het maximumaantal studenten bereikt.

Zorgen

Studentenorganisatie ISO maakt zich grote zorgen over de ''explosie'' aan nieuwe eerstejaars economiestudenten uit het buitenland.

"Het kan niet anders dan dat deze toename de kwaliteit van het onderwijs onder druk zet. Wat het hoger onderwijs nodig heeft, is kleinschaliger onderwijs met meer aandacht voor de individuele student. Dat is zo onmogelijk", zegt Tom van den Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Het ISO waarschuwt al langer dat de enorme toestroom van internationale studenten de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten onder druk zet.

"Internationalisering mag nooit de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten onder druk zetten. Dat vindt ook de minister. Het wordt tijd dat ze hier echt werk van gaat maken", aldus Van den Brink.

75 procent

De UvA heeft volgens het FD maar liefst achttienhonderd eerstejaars, van wie de helft uit het buitenland komt. Vorig jaar waren er in totaal 840 inschrijvingen. In Groningen stijgt het aantal eerstejaars van 1.040 naar 1.350.

Rotterdam kreeg voor een Engelstalig programma met een maximum van 550 studenten zelfs 2.400 aanmeldingen binnen. Drie kwart van de aanmelders komt uit het buitenland.

Meerdere directeuren melden aan de krant dat ze door de recordaantallen in de problemen komen. Er zou niet alleen onvoldoende zaalruimte zijn, maar ook te weinig geld en personeelsleden.

Numerus fixus

De Rijksuniversiteit Groningen en de UvA hebben als oplossing voor enkele studies een numerus fixus aangevraagd. De universiteiten in Rotterdam en Maastricht hebben dit eerder al voor de Engelstalige studie bedrijfskunde gedaan.

Het gevaar bij loting zou wel zijn dat Nederlandse studenten eerder buiten de boot vallen, omdat er een cijfergemiddelde van een 7 of hoger vereist is.

"In het buitenland is dat normaal, maar in Nederland haalt maar een op de drie vwo'ers deze eis", aldus Adri Meijdam van de Rotterdamse bedrijfskundefaculteit.