In de provincies Zeeland, Limburg en Gelderland daalt de werkloosheid dit jaar tot onder het niveau van 2008, het jaar waarin de economische crisis uitbrak.

Volgens het Economisch Bureau van ING neemt ook in andere provincies de werkloosheid af, maar nog niet tot onder het niveau van voor de crisis.

Zeeland en Limburg kennen dit jaar naar verwachting werkloosheidspercentages van respectievelijk 3,1 en 3,7 procent. Die lage werkloosheid is in die twee provincies voornamelijk het gevolg van vergrijzing en de beperkte aanwas van jongeren.

Daardoor worden de beschikbare banen over een kleinere beroepsbevolking verdeeld. In Gelderland neemt de beroepsbevolking daarentegen wel toe, waardoor de lage werkloosheid volledig aan banengroei is toe te schrijven.

Van alle Nederlandse provincies heeft Zeeland ook de laagste werkloosheid. Groningen heeft met 5,3 procent het hoogste aantal werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking. Voor heel Nederland verwachten economen van ING een daling van het gemiddelde werkloosheidcijfer van 4,9 procent vorig jaar naar 3,8 procent.