BRUSSEL - Twee keer per maand in de rij staan om een stempel te krijgen: voor de meeste Belgische werklozen is dat nog altijd een voorwaarde om een uitkering te krijgen. Binnenkort kunnen de 'stempelaars' thuisblijven. Minister Van den Bossche (werkgelegenheid) schaft de ouderwetse methode om werklozen te controleren op 15 december af.

Enkele tientallen jaren geleden moest een werkloze Belg nog dagelijks een stempeltje komen halen. Elke dag op een ander tijdstip, om te voorkomen dat de uitkeringstrekker een baantje had. Het stempelen is geleidelijk aan versoepeld. Nu moeten de werklozen één of twee keer per maand naar het loket.

Minister Van den Bossche denkt dat in het huidige informaticatijdperk het stempelen overbodig is geworden. Bovendien controleert België sinds kort de werklozen strenger, door regelmatig een afspraak met hen te maken voor een gesprek. De socialistische vakbond in Wallonië noemt die laatste maatregel "de jacht op werklozen".