Minister van Financiën Wopke Hoekstra sprak zondag in Buenos Aires met collega’s van de twintig grootste economieën in de wereld over de economische situatie. Volgens Hoekstra is de sfeer op de top goed, ondanks de dreigende handelsoorlog. "Het is alle hens aan dek om met elkaar in gesprek te blijven."

De minister vertelt dat de top niet alleen in het teken van negatieve berichten staat. "Er is hier sprake van een dubbele boodschap. In vrijwel alle landen van de wereld gaat het goed", zo legt Hoekstra uit, "Maar er zijn ook donkere wolken aan de horizon."

Eerder op zondag bleek uit de voorlopige slotverklaring van de G20 al dat er door de aanwezige landen wordt gehamerd op het op gang houden van de gesprekken met betrekking tot handel, zeker nu een handelsoorlog dreigt.

Het met elkaar in gesprek blijven is wat Hoekstra betreft voorlopig een van de belangrijkste punten tijdens deze top. "Het is goed om te horen waar de ander vandaan komt", zo stelt hij. Maar op deze G20-top is volgens Hoekstra meer dan duidelijk geworden dat het niet wenselijk is dat landen elkaar wederzijdse importheffingen opleggen.

Door de nieuwe importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump dit jaar heeft ingesteld, dreigt een handelsoorlog te ontstaan. In een reactie op het Amerikaanse beleid hebben onder meer de Europese Unie, Mexico en China op hun beurt importheffingen ingesteld op producten uit de VS.

"Een handelsoorlog is 'lose-lose', niet in het belang van de EU, maar ook niet in het belang van bijvoorbeeld de Verenigde Staten", zo legt Hoekstra uit. Hij wijst erop dat het systeem van vrijhandel als het ware door de VS gebouwd is. Hoekstra wijst in Buenos Aires dan ook regelmatig op de voortrekkersrol van het land.

"We kunnen het huidige systeem ongetwijfeld verbeteren", zo erkent hij. "Maar de kern van het systeem van multilaterale en handelsverdragen is van evident belang."

Ook voor Nederland is vrijhandel belangrijk. "Nederland is een open en zeer competitieve economie, maar ook volatiel. Als het slecht gaat met de handel in de wereld of in de EU, dan merken wij dat."

Hervormingen

IMF-directeur Christine Lagarde hield in Buenos Aires een presentatie waarin ze de gevolgen van de tarievenoorlog voor de betrokken landen voorrekende. Handelsbeperkingen verminderen de wereldhandel volgens Lagarde met 0,5 procent.

Volgens Hoekstra ging ze daarbij niet specifiek in op de situatie van Nederland.

Wel steunt Nederland de twee boodschappen die Lagarde afgaf op de top, waarbij landen zich gezamenlijk en blijvend in moeten zetten voor vrijhandel, maar tegelijkertijd moet er ook niet vergeten worden dat er goed gekeken moet worden wat verder nodig is voor een gezonde economie.

"Het gaat goed met de economie, maar je weet nooit hoe lang het goed blijft gaan. We moeten ook hervormingen door blijven voeren, want je weet zeker dat het weer een keer minder wordt", aldus Hoekstra.