LUXEMBURG - Nederland is dinsdag definitief verlost van een Europese procedure wegens een te hoog begrotingstekort. De Europese ministers van Financiën hebben, zoals verwacht, ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om Nederland te bevrijden van de procedure die in het uiterste geval tot een boete had kunnen leiden.

Landen die de euro hebben ingevoerd, moeten op straffe van een boete hun tekort onder de 3 procent van het bbp (bruto binnenlands product) houden. Achterliggende gedachte is dat hoge tekorten de rente opdrijven.

In 2003 is het Nederlandse tekort boven de grens van 3 procent geschoten. Door fikse bezuinigingen is het kabinet erin geslaagd om vorig jaar al het tekort te beperken.