LUXEMBURG/BRUSSEL - Minister Brinkhorst (Economische Zaken) gaat proberen de omstreden Dienstenrichtlijn in Europa een duwtje in de rug te geven. De minister gaat hiervoor dit najaar een conferentie beleggen, samen met aankomend EU-voorzitter Groot-Brittannië.

Dat heeft de woordvoerder van Brinkhorst maandag gezegd. Kern van de conferentie wordt het recente rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de Dienstenrichtlijn. De SER doet daarin enkele adviezen voor verbetering van de richtlijn voor een vrij verkeer van diensten.

De richtlijn van toenmalig eurocommissaris Bolkestein stelt dat dienstverleners overal mogen werken, volgens de regels van hun oorsprongland. Vooral Fransen vrezen een toevloed van goedkope Poolse bedrijven.

De SER adviseert om het arbeidsrecht niet aan te tasten. Ook moet preciezer worden afgesproken wat het oorsprongland is, om postbusfirma's te voorkomen. Gedurende een overgangsperiode moeten landen de mogelijkheid krijgen om het vrij verkeer van diensten te beperken.