Directeuren van basisscholen plannen acties voor betere arbeidsvoorwaarden. De schoolleiders gaan er na de salarisonderhandelingen een stuk minder op vooruit dan de leraren en daar zijn ze het niet mee eens.

Daarom gaan de basisschooldirecteuren in september voor zichzelf actievoeren, bevestigt voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

De directeuren staakten eerder dit jaar mee met de leraren. Een maand geleden leidden die acties tot een nieuwe cao.

Volgens Van Haren zullen de directeuren direct na de schoolvakanties op 12 september actievoeren. Maar wat de acties inhouden, wil Van Haren niet zeggen. "Dat houden we nog even geheim."

De schooldirecteuren in Zuid-Holland en Zeeland beginnen met acties. De voorzitter sluit niet uit dat ouders last zullen krijgen van de acties.

Ondersteunend personeel

Volgens Van Haren gaan basisschooldirecteuren en het ondersteunend personeel er een stuk minder op vooruit dan onderwijzers. Zo krijgen leerkrachten er 8,5 procent bij en daarnaast een bonus.

Voor schoolleiders is de loonruimte volgens Van Haren echter maar 2,5 procent. "Over de lerarensalarissen is veel tevredenheid, dat is een goede eerste stap. Maar nu de volgende stap", zegt de voorzitter.

De AVS ondertekende het akkoord, ondanks dat de directeuren er zelf niet op vooruit zouden gaan. Van Haren zegt dat het in het belang van de sector was om de verbetering van de lerarensalarissen zo snel mogelijk vast te leggen.

Meer stakingen

Ook de rest van het basisschoolpersoneel voert actie vanaf 12 september. Dan begint een estafettestaking voor minder werkdruk en een nog beter salaris.

Volgens de diverse vakbonden is een verdere loonstijging "broodnodig" om bestaande leerkrachten en schoolleiders te behouden en nieuwe aan te trekken.

De bonden eisen 900 miljoen euro voor dit doel, in plaats van de 270 miljoen euro die het kabinet heeft voorgesteld.

Ben jij directeur op een basissschool? Laat in de NUjij-reacties weten of jij ook in actie komt, en waarom.