Inspectie SZW uit flinke kritiek op uitkeringsinstantie UWV. Volgens de voormalige Arbeidsinspectie controleert het UWV de van werkgevers ontvangen informatie amper op feitelijke onjuistheden, meldt Trouw donderdag. 

Bedrijfseconomische ontslagen worden met deze informatie onderbouwd, schrijft het dagblad.

Uit een enquête die de inspectie heeft uitgevoerd, blijkt ook dat een bepaalde wettelijke regeling niet altijd wordt nageleefd. Het gaat om de regel dat een ontslagen werknemer weer in dienst moet worden genomen als bij zijn vroegere werkgever binnen zes maanden na het ontslag een passende vacature ontstaat.

Volgens de inspectie wordt hiermee bevestigd dat werknemers met een vast dienstverband het risico lopen dat zij door goedkopere flexwerkers worden vervangen. Dit is in strijd met de op 1 juli 2015 ingevoerde ontslagregels.

Voordat de nieuwe wetten van kracht werden, kon een werknemer ontslag om bedrijfseconomische redenen zelf aanvechten bij de kantonrechter. Inmiddels doet het UWV die procedure. De inspectie vindt dit een slechte zaak, schrijft Trouw.

Het UWV blijft volgens de krant bij het standpunt dat het ontslagproces "evenwichtig is ingericht". De uitkeringsinstantie is het niet eens met de onderzoeksmethode van de inspectie.