AMSTERDAM - Het afgelopen kwartaal is voor het eerst sinds 2001 het ziekteverzuim in de zorgsector toegenomen. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2004 was het 0,3 procentpunt hoger. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de forse toename van het kortdurend verzuim. Werknemers meldden zich vaker één of twee weken ziek. Het langdurend verzuim is gedaald.

Dat blijkt maandag uit de verzuimcijfers van VERNET verzuimnetwerk B.V., dat de verzuimcijfers van ongeveer 650.000 werknemers in de zorg bijhoudt.