DELFT - De helft van de middelgrote en kleine industriële bedrijven vindt dat de vlag er economisch bezien niet goed bij hangt. Hun verwachtingen over de prestaties zijn behoorlijk teruggelopen. Een half jaar geleden waren de ondernemers nog voorzichtig positiever over de economie. Slechts eenderde verwacht dit jaar een hogere omzet, tegen meer dan de helft vorig jaar.

Dit blijkt uit de donderdag gepresenteerde halfjaarlijkse industriemonitor door de ondernemersorganisatie van het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland.

Ook als de ondernemers naar hun orderportefeuille kijken, schetsen zij een weinig rooskleurig beeld. Ruim eenderde verwacht meer opdrachten te krijgen, terwijl dat aantal eerder nog schommelde tussen de 45 en 52 procent.

Dat de ondernemers te maken hebben met economische tegenwind blijkt verder uit de teruglopende vraag naar nieuwe werknemers. Van de MKB-ondernemers die zijn ondervraagd door onderzoeksbureau NIPO, zegt 16 procent binnenkort een uitbreiding van het personeelsbestand nodig te achten. Een half jaar geleden was dit nog 22 procent.

De slechte economische gang van zaken dwingt de ondernemers volgens MKB nog feller te concurreren. Om te overleven in de industrie moeten de bedrijven de kosten drukken, investeren en nieuwe producten ontwikkelen. Het aantal bedrijven dat nieuwe producten op de markt brengt, is echter scherp aan het dalen.

Dit jaar is 30 procent van plan met iets nieuws te komen, in was dit nog 60 procent. Volgens MKB is dit teleurstellend. De huidige concurrentiestrijd vereist volgens de ondernemersorganisatie "eenvoudigweg dat men innoveert".

Volgens de ondernemersorganisatie is het wel positief te noemen dat ondernemers verwachten iets meer te investeren in machines en evenveel geld te blijven steken in zaken als gebouwen. De investeringsbereidheid zou kunnen duiden op een stabilisatie, dan wel omslag van de negatieve trend.

Verder hopen ondernemers de kosten te kunnen drukken door het uitbesteden van werk, productie over te hevelen naar lagelonenlanden en door mensen te vervangen door machines. Zo denkt een kwart van de ondervraagden werk te gaan uitbesteden.