Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het salaris. Zij geven bepaalde medewerkers een hogere bonus, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat de kwestie bij de sector aankaarten. Eventueel wil hij de wet aanpassen of de uitzondering afschaffen.

De uitzondering kan gebruikt worden voor personeel dat buiten de cao valt. Hoekstra wijst op gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB), waaruit blijkt dat het om 0,6 procent van alle bankmedewerkers en 0,1 procent van de medewerkers bij verzekeraars gaat.

De uitzondering wordt vaak gebruikt voor personeel dat bijvoorbeeld belangrijke risicoafwegingen maakt en voor senior managers. Hoewel de wet het toestaat, is de bepaling eigenlijk bedoeld voor uitzonderlijke gevallen, zoals ICT'ers, benadrukt Hoekstra.